μετάλλαξη Όμικρον

Όλες οι εξελίξεις για τη νέα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού. Σς ποιες χώρες εμφανίζεται, η αποτελεσματικότητα που έχουν τα εμβόλια και πώς επηρεάζει την πανδημία.