Η Ισπανία συναντά την Ελλάδα με επίκεντρο τη γυναίκα