Ετικέτα: ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΣΆΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑ