Δυτική Μακεδονία: Το Σχέδιο συγχώνευσης σε συνάντηση Υπουργού και Πρυτάνεων