Η Αλληλεγγύη Λέσβου απαντάει για το λουκέτο στο ΠΙΚΠΑ

Η Αλληλεγγύη Λέσβου απαντάει στα δημοσιεύματα
σχετικά µε το «Λουκέτο» στον ανοιχτό αυτο-οργανωµένο χώρο του Πίκπα
Νεάπολης από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου µετά από έκθεση της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας στην οποία διαπιστώνεται «επικινδυνότητα για τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον»:

“Καταρχάς θα θέλαµε να κάνουµε γνωστό ότι η Αλληλεγγύη Λέσβου, στην
οποία γίνεται αναφορά, είναι περήφανη που προσφέρει υποστήριξη στους
φιλοξενούµενους του ανοιχτού αυτο-οργανωµένου χώρου του ΠΙΚΠΑ, όπως
κάνουν πολλές άλλες οργανώσεις, οµάδες και ανεξάρτητοι εθελοντές από το
2012 όπου ο χώρος άρχισε να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των
προσφύγων. Η δράση µας αυτή, καθώς και όλων των άλλων οµάδων και
οργανώσεων, έχει κάνει παγκοσμίως γνωστό το εγχείρημα αλληλεγγύης
του ΠΙΚΠΑ, έχει αναγνωρισθεί διεθνώς και έχει βραβευτεί από πολλούς
φορείς.
Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Αλληλεγγύη Λέσβου έχει έδρα το Κέντρο
Υποστήριξης και Εκπαίδευσης «Μοζαϊκ» . Η κύρια δραστηριότητα της
οργάνωσης λοιπόν είναι η υποστήριξη προσφύγων αλλά και του ντόπιου
πληθυσμού στο χώρο του Μοζάικ και όπου αλλού της ζητηθεί ή προκύψει
ανάγκη.
Καµία παραχώρηση γραπτή ή προφορική δεν έχει γίνει από δηµόσια
υπηρεσία στην Αλληλεγγύη Λέσβου που να επιτρέπει στην Περιφέρεια ή στη
Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας να αναφέρεται στην οργάνωσή µας ως
διαχειριστή ή συντονιστή του χώρου.

 

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σχετικά µε τη µη ύπαρξη προστατευτικών
πλεγµάτων – σίτες στο χώρο της διανοµής τροφίµων, η διαρροή σε δεξαµενή
αποθήκευσης νερού για τα πλυντήρια και οι ελλείψεις στην κοινή κουζίνα στην
οποία µαγειρεύουν οι πρόσφυγες, έχουν ληφθεί υπόψη από τις οµάδες και
τους εθελοντές που συνδράµουν στο ΠΙΚΠΑ και έχουν ήδη αποκατασταθεί.
Είναι εύλογα τα ερωτήµατα που προκύπτουν σχετικά µε την παρέµβαση της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και της εξάντλησης της αυστηρότητας της
Περιφέρειας στο ΠΙΚΠΑ, σε αντίθεση µε την ανοχή που δείχνει στις συνθήκες
υγιεινής στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας οι οποίες καθηµερινά
καταγγέλλονται από ντόπιους, φορείς, κατοίκους, οργανώσεις και από τον
διεθνή, εγχώριο και τον τοπικό τύπο. Έχουν διεξαχθεί έρευνες από την
Υγειονοµική Υπηρεσία στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας; Τί µέτρα έχουν
λάβει οι αρµόδιες υπηρεσίες και η Περιφέρεια;

Την περίοδο που επισκέφτηκε η Υγειονοµική Υπηρεσία το χώρο του ΠΙΚΠΑ
Λέσβου ήταν ύστερα από τις συγκρούσεις στο Κέντρο Υποδοχής στη Μόρια
όταν αποχώρησαν µαζικά 1000 πρόσφυγες κουρδικής καταγωγής, εκ των
οποίων 350 κατέληξαν να µένουν στο ΠΙΚΠΑ. Οι οµάδες που υποστηρίζουν
το ΠΙΚΠΑ κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την προσωρινή
φιλοξενία αυτών των ανθρώπων (για περίπου 3 εβδοµάδες) ώστε να µην
καταλήξουν να διαµένουν σε πάρκα και παραλίες της πόλης.
Να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο ΠΙΚΠΑ οι
πρόσφυγες αυτοί δεν δηµιούργησαν κανένα πρόβληµα και σεβάστηκαν
απόλυτα τους κανόνες υγιεινής του ΠΙΚΠΑ, το περιβάλλον και την ασφάλεια
της περιοχής. Αντίθετα η παραµονή τους στις πλατείες και τους δηµόσιους
χώρους θα εξέθετε σε κίνδυνο τους ίδιους και πιθανόν να προκαλούσε τριβές
µε τµήµατα της τοπικής κοινωνίας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Υγειονοµική Υπηρεσία γνωρίζοντας το
έκτακτο της κατάστασης που επικρατούσε εκείνες τις ηµέρες στο νησί
αναφέρεται σε αυτούς τους 350 πρόσφυγες και µιλάει για συνθήκες
«συγχρωτισµού» στο ΠΙΚΠΑ ενώ δεν υπάρχει καµιά αναφορά για την έκθεση
αυτών των ανθρώπων σε κίνδυνο και ακραίο συγχρωτισµό στο Κέντρο
Υποδοχής της Μόριας, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή της Κοινής Συµφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας που παγίδευσε χιλιάδες αιτούντες άσυλο στο νησί µας.
Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η Περιφέρεια και οι άλλες τοπικές
αρχές αντί να αναγνωρίσουν τις ενέργειες των οµάδων υποστήριξης
του ΠΙΚΠΑ για την άµεση και αποτελεσµατική τους ανταπόκριση στην έκτακτη
κατάσταση που βρέθηκε το νησί, προσφεύγει ενάντια στην µοναδική άτυπη
δοµή φιλοξενίας που έχει προσφέρει αξιοπρεπείς λύσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Μόλις ξεκίνησε η προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης µε
τους πρόσφυγες Κουρδικής προέλευσης στο ΠΙΚΠΑ εκτός από την αποστολή
αρκετών υπηρεσιών επιθεώρησης κατά την περίοδο αυτή, έγινε καταγγελία
από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων της περιοχής η οποία θα εκδικαστεί στις 6
Ιουλίου. Θεωρούµε λοιπόν ότι η απόφαση της Περιφέρειας να κλείσει
το ΠΙΚΠΑ είναι µια πολιτική κίνηση από ορισµένους παράγοντες του νησιού
που αντιτίθενται στο µοντέλο αλληλεγγύης που αντιπροσωπεύει το ΠΙΚΠΑ.
Η Αλληλεγγύη Λέσβου ανάµεσα σε άλλες οµάδες και χιλιάδες εθελοντές έχει
συνεισφέρει στη συντήρηση και βελτίωση των υποδοµών και συνθηκών
υγιεινής στο χώρο των πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, έχει υποστηρίξει
το ΠΕΔΥ και το Νοσοκοµείο Λέσβου µε µηχανήµατα και υλικά κι έχει παίξει
καθοριστικό ρόλο στην εγκατάσταση ειδικού ψυγείου στο νεκροτοµείο
του Βοστάνειο Νοσοκοµείου Μυτιλήνης συνδράµοντας στην προστασία της
δηµόσιας υγείας και στη διατήρηση της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου
στον τόπο µας.

Μετά τη δηµοσιοποίηση της απόφασης της Περιφέρειας έχουµε λάβει πολλά
µηνύµατα υποστήριξης από διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς οργανισµούς,
θεσµούς και οµάδες και πολίτες απ’ όλο τον κόσµο.
Καλούµε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να επανεξετάσει την απόφασή της
σεβόµενη τις ανάγκες για αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας στο νησί, έχοντας
υπόψη της τη δραµατική κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας και
παίρνοντας θέση για ό,τι συµβαίνει εκεί τόσο από άποψη προστασίας της
δηµόσιας υγείας και ασφάλειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Καλούµε την Περιφέρεια επίσης να σεβαστεί τη δουλειά και την προσφορά
χιλιάδων ανθρώπων που κατέστησαν το ΠΙΚΠΑ διεθνές σύµβολο
αλληλεγγύης.
Τέλος, δηλώνουµε ότι σαν ενεργοί πολίτες που στηρίζουν το εγχείρηµα
του ΠΙΚΠΑ θα συνεχίσουµε τις δράσεις µας µε κάθε τρόπο καθώς τώρα η
ανάγκη ύπαρξης χώρων αλληλεγγύης και αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι
µεγαλύτερη από ποτέ.”

Ρεπορτάζ: Μυρσίνη Τζινέλλη

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ