Με 8 εκ ευρώ από ΕΣΠΑ ενισχύονται οι δομές Υγείας Νοτίου Αιγαίου

Με το ποσό των 8 εκ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ, ενισχύονται οι Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας των νησιών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απηύθυνε πρόσκληση για την πρόσληψη γιατρών όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για 24 μήνες.
Η δράση αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους φορείς και υπηρεσίες υγείας που εποπτεύονται από το Δημόσιο, για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, για την μείωση της επίπτωσης των συνεπειών της στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού και στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος και για την μέριμνα για περιορισμό των συνεπειών της. Επιπλέον αναπληρώνει επαγγελματίες από το υγειονομικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που ασκούν το δικαίωμα άδειας ειδικού σκοπού και αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα λόγω των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν σοβαρά τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 09/07/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)
έως την 31/07/2020 16:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ