Κομοτηνή: Ποιμνιοστάσια σε αρχαιολογικούς χώρους

Αδέσποτα και τσομπανόσκυλα - Στα όρια της κατάρρευσης οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ελλιπείς οι έλεγχοι.

Οι φράσεις που συνόδευαν σχεδόν όλες τις κουβέντες των κατοίκων και των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Μαρώνειας αυτές τις μέρες, μετά τον τραγικό θάνατο της 63χρονης Σίλια Χολινγκγουόρθ ήταν: « Τι δουλειά έχουν τα μαντριά σε έναν αρχαιολογικό χώρο; Πώς δικαιολογούνται τα ποιμνιοστάσια σε ένα ευρωπαϊκό μονοπάτι;» Πιο πριν, σε όλες τις συζητήσεις, είχαν περιγραφεί με κάθε λεπτομέρεια οι ανεξέλεγκτες κινήσεις τσομπανόσκυλων, που σχηματίζουν αγέλες αναζητώντας τροφή. Παράλληλα, είχαν επισημανθεί  και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν σε άλλα ζώα (κυνηγόσκυλα, κατσίκες), αλλά και σε διερχόμενους ποδηλάτες.

Ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Αν.Μ.Θράκης Αχιλλέας Σαχπατζίδης

Τι αλήθεια προβλέπει ο Νόμος;
Οι ελάχιστες αποστάσεις των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές ορίζονται από τον Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ A 52/12-03-2012) “Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.” «Οποιεσδήποτε εκμεταλλεύσεις για να υπάρχουν θα πρέπει να τηρούν ορισμένες αποστάσεις γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, από εγκαταστάσεις υγειονομικούς ενδιαφέροντος, οικισμούς κ.α αυτά τα προβλέπει η Νομοθεσία.» επιβεβαιώνει ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Αν.Μ.Θράκης Αχιλλέας Σαχπατζίδης και σημειώνει «Η απόσταση εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης και από τον αριθμό των ζώων και από τον πληθυσμό του πλησιέστερου οικισμού.» Το λέει ρητά και ο Νόμος «Οι κάθε είδους πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς) καθώς επίσης έξω και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, από τα υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβιώσεως και μοναστήρια.»

 

Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών ή
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλήν των οικόσιτων ζώων)
από τα όρια οικισμών, πόλεων, κλπ σε μέτρα:

Αριθμός ισοδύναμων ζώων / Χώροι προστασίας

< 6

6-10

11-20

21-40

41-80

81-160

161-320

321-650

>650

Επαρχιακοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές

50

100

150

150

200

200

Εθνικοί δρόμοι

100

150

200

200

250

250

Οικισμοί και χωριά μέχρι και 500 κατ.

Εκπαιδευτήρια (από υπάρχοντα ή και εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν).

50

100

150

250

400

550

750

1100

1500

Οικισμοί και χωριά από 501-2000 κατ.

100

150

250

400

550

750

1100

1500

1500

Πόλεις και κωμοπόλεις 2001-5000 κατ.

Λίμνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί

200

250

400

550

750

1000

1500

2000

2000

Πόλεις, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5000 κατ.

Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα (από υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν).

300

400

550

750

1100

1500

2000

2500

2500

 

Ο έλεγχος για την αδειοδότηση γίνεται από το Τμήμα ζωικής και φυτικής παραγωγής που εκδίδει και τις άδειες των εγκαταστάσεων. Αλλά, όπως δηλώνει ο πολύ έμπειρος διευθυντής, έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 31-12-2018 στους κτηνοτρόφους να εκδώσουν οποιεσδήποτε άδειες. Και οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, έτσι τα πρόχειρα καταλύματα δεν χρειάζονται τις άδειες που χρειάζονται εγκαταστάσεις μεγάλες. (Οι πρόχειρες εγκαταστάσεις δεν εμπίπτουν σε διαδικασίες περιβάλλοντος. Όλα εξαρτώνται από το πόσο κοντά τους είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και ποιος ο αριθμός ζώων.) Για τις τουριστικές περιοχές ο Νόμος προβλέπει για κοπάδια με περισσότερα από 160 ζωντανά εγκαταστάσεις σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 -2500 Khm. Στη Μαρώνεια υπάρχουν εγκαταστάσεις σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το αρχαιολογικό θέατρο!
Τι γίνεται σ΄αυτή την περίπτωση; ρωτήσαμε τον κ. Σαχπατζίδη; « Αν δεν τηρεί τις αποστάσεις από τον αρχαιολογικό χώρο, από το αρχαιολογικό θέατρο για παράδειγμα, η μονάδα δεν μπορεί να είναι εκεί και μετά τη λήξη της παράτασης, που έχει δοθεί, θα πρέπει η μονάδα να μεταφερθεί.» απάντησε.

Τα τσομπανόσκυλα και οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων

Τα ποιμενικά ζώα, τα τσομπανόσκυλα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αρμοδίων υπηρεσιών με την υλοποίηση του  προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος και μετά  είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν στον εμβολιασμό και τη σήμανση των ποιμενικών τους σκύλων. Οι κτηνοτρόφοι για να λαμβάνουν άδειες διακίνησης (υγειονομικά πιστοποιητικά) των ζώων της εκτροφής τους θα πρέπει να προσκομίζουν στην οικεία αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία τα βιβλιάρια υγείας ή τα διαβατήρια για κάθε ποιμενικό σκύλο που έχουν στην κατοχή τους.

Στα όρια της κατάρρευσης οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ελλιπείς οι έλεγχοι

«Όλοι έχουν υποχρέωση να έχουν βιβλιάρια υγείας, να εμβολιάζουν τα σκυλιά τους κατά της λύσσας και να έχουν ηλεκτρονική σήμανση. Όλοι οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς και ποιμενικών σκύλων έχουν  αυτή την υποχρέωση.» σημειώνουμε στην κουβέντα μας με τον κ. Σαχπατζίδη καλώντας τον να μας πει τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή μας «Πολλοί από τους κτηνοτρόφους δεν έχουν βάλει σήμανση. Πιθανότατα να μην έχουν και βιβλιάρια υγείας.» Και στο ερώτημα γιατί δεν υπάρχει έλεγχος; απαντά «Πολλά πράγματα δεν γίνονται γιατί απλούστατα ο κόσμος που υπάρχει δεν φτάνει. Οι έλεγχοι που απαιτούνται για την δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων είναι χιλιάδες, δεν υπερβάλω. Μόνο τις ταβέρνες να ελέγξει κανείς, σκεφτείτε χρόνος και προσωπικό που απαιτείται. Όταν βγαίνουμε και φωνάζουμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης και ότι τίθενται εν αμφιβόλω αν μπορούμε να επιτελέσουμε όλα τα καθήκοντά μας, δεν το λέμε από διάθεση γκρίνιας, αλλά το λέμε από την άποψη της ουσίας. Για να γίνονται επίσημοι έλεγχοι σε κάθε τομέα είτε αυτός αφορά τα ζώα συντροφιάς, είτε τα τρόφιμα, είτε την υγεία των ζώων θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένη, με αρκετό δυναμικό και διαθέσιμα μέσα και υλικά, δημόσια υπηρεσία.» απαντά προσθέτοντας « Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις, εξήντα μέρες επιτρέπεται ο κτηνίατρος να βγαίνει έξω. Είναι ο κτηνίατρος να κάθεται στο γραφείο; Είναι υπάλληλος για να κάθεται στο γραφείο; Βενζίνες δεν υπάρχουν, προσωπικό δεν υπάρχει. Ποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αυτόν τον έλεγχο;» αναρωτιέται μην κρύβοντας στιγμή την αλήθεια.
Όπως η αλήθεια δεν κρύβεται, παρά την γενικευμένη σιωπή των Αρχών (πέντε μέρες μετά τον εντοπισμό του διαμελισμένου σώματος της άτυχης Βρετανίδας τουρίστριας και δεν υπάρχει ούτε μια επίσημη ανακοίνωση!), ούτε από έναν ανυποψίαστο περιπατητή στην περιοχή της Μαρώνειας. Καθ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού αγέλες σκύλων (αδέσποτα και τσομπανόσκυλα) κινούνταν αναζητώντας τροφή. “Θύματα” και τα ίδια της κακής νοοτροπίας των ιδιοκτητών τους, της ανοργανωσιάς και της ατιμωρησίας.

Φώτο: Αχιλλέας Σαχπατζίδης Ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία: Μαρία Νικολάου

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ