ΕΥΖΩΙΑ

Έρευνα Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου: Ικανοποίηση για τους γιατρούς αλλά δυσαρέσκεια για την οργάνωση του ΕΣΥ εκφράζουν οι πολίτες
Ικανοποίηση από το καλό επίπεδο υπηρεσιών του ιατρικού προσωπικού δηλώνουν οι πολίτες σε ποσοστό 87,6% και σημαντική δυσαρέσκεια, 74%, για την έλλειψη καλής οργάνωσης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας