Προϋπολογισμός: Φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ στήριξαν τα έσοδα

Array

ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος στήριξαν τις εισπράξεις του προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί με το …παραπάνω ο στόχος για πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ, εξέλιξη η οποία δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες και για τους δημοσιονομικούς στόχους του 2023. 

Τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δείχνουν ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 ήταν αυξημένα κατά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ μειωμένες κατά 823 εκατ. ευρώ ήταν οι δαπάνες. 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) διαμορφώθηκε σε 5.648 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 6.760 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 12.267 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.091 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.239 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.882 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021. 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.430 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 288 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.  

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 58.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 478 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.  

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως: 

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 50.178 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 444 εκατ. ευρώ ή  0,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:  

 • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 19.828 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 135 εκατ. ευρώ. 
 • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6.344 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 52 εκατ. ευρώ. 
 • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.545 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 100 εκατ. ευρώ.  
 • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 15.436 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 154 εκατ. ευρώ. 

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.  

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5.278 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 106 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 5.278 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 2.604 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 774 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2.687 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εξ αυτών, ποσό 264 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 36 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.551 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 190 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5.362 εκατ. ευρώ).  

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.868 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.943 εκατ. ευρώ).  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Για τον μήνα Νοέμβριο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.561 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 190 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.  

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.203 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Νοέμβριο 2022 έχουν ως ακολούθως: 

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4.642 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 395 εκατ. ευρώ ή 9,3% έναντι του στόχου.  

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:  

 • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1.910 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 122 εκατ. ευρώ. 
 • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 595 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 12 εκατ. ευρώ. 
 • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 146 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 55 εκατ. ευρώ.  
 • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.493 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 148 εκατ. ευρώ.  

Β.  Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το στόχο. 

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 249 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 240 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 227 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 73 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Εξ αυτών, ποσό 37 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 190 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (452 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (352 εκατ. ευρώ). 

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 ανήλθαν στα 59.078 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 823 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (59.901 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. 

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 824 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8.823 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτιωμένης εκτέλεσης των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, έχει ως εξής: 

 1. η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 2. η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 90 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 3. η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 4. η ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό στις Περιφέρειες ύψους 90 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ, 
 5. η έκτακτη επιχορήγηση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων, σχολών χορού κ.λπ. ύψους 44 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ, 
 6. η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 158 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), 
 7. οι πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους 100 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ, ύψους 259 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά εμβολίων ύψους 286 εκατ. ευρώ, 
 8. η πρόσθετη επιχορήγηση προς τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και η επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 150 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τη μείωση των υπέρ της ΔΥΠΑ συνεισπραττόμενων εισφορών και 
 9. η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 58 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν. 

Η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, έχει ως εξής: 

 1. επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 207 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 120 εκατ. ευρώ για την έκτακτη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, 
 2. επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 135 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων, 
 3. επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων κίνησης (fuel pass) ύψους 302 εκατ. ευρώ και για την ενίσχυση λόγω αυξημένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) ύψους 296 εκατ. ευρώ, 
 4. επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων, 
 5. αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 5 εκατ. ευρώ,  
 6. επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης ύψους 217 εκατ. ευρώ και 
 7. ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης κατά 1.000 εκατ. ευρώ. 

Για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1.665 εκατ. ευρώ.

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος