Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Σειρά ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» για γονείς και εκπαιδευτικούς σχεδίασε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης των ενηλίκων για να μπορούν με τη σειρά τους να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους ανήλικους χρήστες για μια ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου.Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα είναι προσβάσιμα από τον παρακάτω σύνδεσμο:https://free.openeclass.org/courses/IT688/

Πως μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα:

  • Μπαίνετε στην σελίδα https://free.openeclass.org/
  • Επιλέγετε από το μενού αριστερά «Εγγραφή»
  • Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας
  • Αφού κάνετε όλα τα βήματα της εγγραφής επιλέξτε το μάθημα «Ασφάλεια στο
    Διαδίκτυο από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου» κάνοντας κλικ στον
  • Κάντε εγγραφή στο μάθημα επιλέγοντας το από την λίστα εδώ https://free.openeclass.org/modules/auth/courses.php