πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του Βοστάνειου Νοσοκομείου