Κομισιόν: Πρόοδος με αστερίσκους από την 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν – Aποδέσμευση 767 εκατ. € προς την Ελλάδα

Θετική είναι η 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, ενόψει του Eurogroup της 6ης Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητηθεί και η ενεργοποίηση της νέας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Πρόκειται για επιστροφή της επόμενης δόσης των κερδών από ελληνικά ομόλογα ύψους 767 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Κομισιόν στην εισήγησή της προς το Eurogroup διαπιστώνει περαιτέρω πρόοδο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την ελληνική κυβέρνηση στους τομείς όπως η ενέργεια και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Η Κομισιόν καταγράφει και «αστερίσκους» και πιο συγκεκριμένα καθυστερήσεις, σε ζητήματα όπως τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στην υγεία και στη δικαιοσύνη.

«Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και να διορθώσουν τις καθυστερήσεις, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, την υγειονομική περίθαλψη και τη δικαιοσύνη».

Οι καθυστερήσεις αυτές που καταγράφονται στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην υγειονομική περίθαλψη και στις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη πρέπει να τακτοποιηθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Στον αντίποδα η Κομισιόν διαπιστώσει σοβαρή πρόοδο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις ιδιωτικοποιήσεις, στα επιδόματα αναπηρίας και  στην απλούστευση της αδειοδότησης για την διευκόλυνση των επενδύσεων.

Ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι για την Ελλάδα δεδομένου του υψηλού επιπέδου δημόσιου χρέους και των υψηλών προκλήσεων βιωσιμότητας είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνετή δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα. Βέβαια τα εν λόγω προβλήματα δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα ιδιαίτερα μετά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η διαφορά είναι, όπως έχουν επισημάνει και κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών κατά επανάληψη, είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας ενώ δεν διαθέτει ακόμα επενδυτική βαθμίδα, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιμένουν σε μία συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Ειδική αναφορά από την Κομισιόν γίνεται και στον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης τονίζοντας ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το εν λόγω εργαλείο θα συμβάλουν σημαντικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Σχετικά με τα έκτακτα μέτρα στήριξης σταδιακά καταργούνται το 2021 και αυτά που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος του 2022 στοχεύουν στην τόνωση της συνολικής ζήτησης και της απασχόλησης. Σημειώνεται πάντως ότι η Ελλάδα διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων στην ΕΕ, και το επόμενο έτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί παράλληλα τη χώρα να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να προβεί σε προσαρμογές όταν απαιτείται.

Οι Εκκρεμότητες

–          Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του δημοσίου, οι οποίες μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς σε σχέση με τους προβλεπόμενους παίρνουν παράταση για άλλο ένα εξάμηνο. Η Επιτροπή δίνει νέο χρονοδιάγραμμα ώστε να  περιοριστούν στο 0,1-0,2% του ΑΕΠ μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022. Το Δημόσιο καλείται  να ενεργοποιήσει και τους μηχανισμούς με τους οποίους όχι μόνο θα πληρώνονται ταχύτερα οι οφειλές, αλλά δεν θα συσσωρεύονται και νέες.

–          Μέχρι και τα μέσα του 2022 παίρνει παράταση η εκκαθάριση των παλιών εκκρεμών συντάξεων

–          Άλλο ένα χρόνο παράταση παίρνει και η εκδίκαση των περίπου 30.000 αιτήσεων του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να παρουσιάσει εντός του Δεκεμβρίου ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιτάχυνση της εκδίκασης των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Έκθεση της Κομισιόν για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες

Υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, επενδυτικό κενό, υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανεργία αποτελούν τα βασικά προβλήματα για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση της Κομισιόν για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η ελληνική οικονομία μετά από μια απότομη συρρίκνωση κατά 9% το 2020, φέτος εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7,1% και κατά 5,2% το 2022. Στο τέλος του 2022, το ΑΕΠ θα είναι κατά 2,4% υψηλότερο σε σχέση με το 2019.

Η καλή πορεία του τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2021 και το 2022.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης το 2020, στο 206,3%, αντανακλώντας το βάθος της ύφεσης και τον αντίκτυπο των μέτρων για τον περιορισμό του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της κρίσης λόγω COVID-19. Ο δείκτης του δημόσιου χρέους προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται το 2021.

Οι μακροπρόθεσμες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από την αρχή της πανδημίας, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων αναχρηματοδότησης.

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα έγινε αρνητική το 2020 και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 είναι ένας από τους χαμηλότερους στην ΕΕ, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης των ισολογισμών των τραπεζών. Αν και εξακολουθεί να είναι υψηλός, στο 26,1% τον Μάρτιο του 2021, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε σημαντικά το 2020 και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με αργό ρυθμό το 2021. Μετά τη λήξη του μορατόριουμ, μια αρχική εκτίμηση δείχνει μέτρια δυσμενή αντίκτυπο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, αλλά οι αρνητικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως λόγω των κρατικών μέτρων στήριξης, αλλά παραμένει υψηλό στο 16,3% το 2020. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μείωση της ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τη 12 η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα:«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη 12 η Έκθεση Αξιολόγησης τωνθεσμών, στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα τοκαλοκαίρι του 2018.
Πρόκειται για την 9η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης κατά την περίοδοδιακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.
Και για την 7η Έκθεση που – παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες έχει προκαλέσει, σεπαγκόσμιο επίπεδο, η πρωτόγνωρη δοκιμασία του κορονοϊού – ολοκληρώνεται επιτυχώς.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός, και ταυτοχρόνως επιστέγασμα, της εντατικής καιμεθοδικής δουλειάς, καθώς και της αποδοτικής συνεργασίας των μελών της Κυβέρνησης,υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού.
Η Έκθεση διαπιστώνει ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος, παρά τησυνεχιζόμενη υγειονομική κρίση. Προβλέπει, μάλιστα, ότι η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί,χάρη στην εφαρμοζόμενη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, καθώς και “στηναναμενόμενη ισχυρή ώθηση από την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης καιΑνθεκτικότητας της Ελλάδας”. Επιπλέον, κάνει ειδική αναφορά στην αποτελεσματικότητατων μέτρων που έλαβε, και εξακολουθεί να υλοποιεί, η Κυβέρνηση για την προστασία τωνθέσεων εργασίας σε ευάλωτους τομείς και για “τη διαφύλαξη του δυναμισμού τουεπιχειρηματικού τομέα στη διάρκεια της πανδημίας”.
Παράλληλα, η Έκθεση επικροτεί την ολοκλήρωση δύο σημαντικών παρεμβάσεων στα πεδίατης δημοσιονομικής πολιτικής και της ενέργειας. Πρόκειται για την παρουσίαση τηςΛειτουργικής Ταξινόμησης των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης στον Προϋπολογισμό του2022 – η οποία επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν το σύνολο των δαπανών όλων τωνφορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά τομέα λειτουργίας του κράτους όπως είναι η Εκπαίδευση,η Υγεία, η Κοινωνική Προστασία, η Περιβαλλοντική Προστασία κ.λπ. –, καθώς και για ταμέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τα οποία κλείνειη πιο μακροχρόνια υπόθεση στρέβλωσης ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπροσθέτως, πιστοποιεί ότι η Κυβέρνηση σημείωσε σημαντική πρόοδο στο πεδίο τωνμεταρρυθμίσεων, σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις – όπουγίνεται ειδική αναφορά στην Εγνατία Οδό, τη ΔΕΠΑ Υποδομών, τα Περιφερειακά Λιμάνιακαι την αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες, καθώς και στην επικαιροποίηση τουΣτρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ –, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για τηνπραγματοποίηση επενδύσεων, η ψηφιοποίηση του Κράτους, το ολοκληρωμένο σύστημαδιαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, το Κτηματολόγιο, το νέοπλαίσιο πιστοποίησης της αναπηρίας, η λήψη μέτρων ώστε να υιοθετηθούν οιεναπομένουσες συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO), οι αλλαγέςστον ΕΝΦΙΑ, η πλήρης λειτουργία της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων του ΤΑΙΠΕΔ, το μέλλοντου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και μια σειρά μεταρρυθμίσεων στον τομέατης Δικαιοσύνης.
Ενώ, επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και υπογραμμίζει τα οφέλη απότην προωθούμενη πρόωρη αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων προς το ΔΝΤ, καθώςκαι ενός σημαντικού ποσού από τα διμερή δάνεια προς τις χώρες της Ευρωζώνης, τα οποίασυνάφθηκαν το 2010, στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος δημοσιονομικήςπροσαρμογής.
Επισημαίνει ακόμα τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας σε υψηλά επίπεδακαι τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια τωντραπεζών.
Τέλος, δίνει το “πράσινο φως” για την αποδέσμευση της 6 ης δόσης των κερδών τωνευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, των γνωστών ANFAs και SMPs.Υπενθυμίζεται ότι θα είναι η 5 η δόση που αποδεσμεύεται μέσα σε δύο χρόνια, ενισχύοντας,συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ.Όλα τα παραπάνω αποτελούν άλλη μία αναγνώριση της συστηματικής κοινής προσπάθειαςόλων μας – πολιτών και Πολιτείας – στο πεδίο της οικονομίας, μέσα σε ένα περιβάλλονσυνεχιζόμενων – σε διεθνές επίπεδο – μεγάλων δυσκολιών και προκλήσεων.Αναγνώριση η οποία, όμως, δεν μας κάνει να εφησυχάσουμε.Αντιθέτως, συνεχίζουμε ακόμα πιο εντατικά τη σκληρή δουλειά, λειτουργώντας με σχέδιο,υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες της πατρίδας μας, ώστενα ξεπεράσουμε τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις και να καταστήσουμε την Ελλάδαολόπλευρα πιο ισχυρή».
Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Δημητρούλη

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ