Ένθετο προσβασιμότητα: Jοbslink – Mια πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για άτομα με αυτισμό

Οι άνθρωποι με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά στην εύρεση και διατήρηση εργασίας. Οι περιορισμοί στην πρόσβαση, οι προκαταλήψεις καθώς και η έλλειψη ευαισθησίας είναι μερικά από τα συνήθη εμπόδια. Ο Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Jobslink δίνει την δυνατότητα σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ένθετο προσβασιμότητα: Jοbslink – Mια πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για άτομα με αυτισμό.