Η μειοψηφία του Δ.Σ. Σοφάδων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 19/11/2017 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων με μοναδικό θέμα συζήτησης: «“ενημέρωση – προτάσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020». Η ομάδα της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Σοφάδων, με επικεφαλής τον κ. Μπάμπη Παπαδόπουλο σε κοινή τους ανακοίνωση, επισημαίνουν:” Αν και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση πιο πολύ εξυπηρετούσε επικοινωνιακές ανάγκες της δημοτικής αρχής παρά κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρόλα αυτά η δημοτική μας παράταξη συμμετείχε στη συνεδρίαση κάνοντας προτάσεις οι οποίες διαμόρφωσαν και την τελική απόφαση που πήρε το σώμα.
Συγκεκριμένα στην αρχική εισήγηση του δημάρχου που μιλούσε για:
Προώθηση του κλειστού αρδευτικού δικτύου Σμοκόβου και
Την ένταξη της περιοχή μας στο πρόγραμμα απονιτροποίησης όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια
η δημοτική μας ομάδα πρότεινε να συμπεριληφθεί και:
η ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών στο πρόγραμμα των νέων γεωργών
ο εμπλουτισμός του ταμιευτήρα Σμοκόβου με τη μερική εκτροπή του ρέματος Βαθυλακιώτη
Η πρότασή μας αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο..
Εκτός των ανωτέρω έργων και δράσεων όμως των οποίων η προετοιμασία, εκτέλεση και η διαχείρισή τους εξαρτώνται από άλλους θεσμικούς φορείς κι όχι από το Δ. Σοφάδων, η παράταξή μας κατέθεσε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κείμενο προτάσεων δεκάδων άλλων δράσεων-έργων που θα μπορούσε να προετοιμάσει και να διεκδικήσει την υλοποίησή τους ο ίδιος ο Δήμος απ’ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Πεποίθησή μας είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί ν’ αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης των σημαντικών δυνατοτήτων αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας στην περιοχή μας τα οποία όμως συνεχίζουν να παραμένουν αναξιοποίητα σε μεγάλο βαθμό. Δεν δίνουν λύσεις κι απαντήσεις όμως στα βασικά δομικά προβλήματα του κλάδου. Ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας θα συνεχίσει να παραμένει καθηλωμένος και απαξιωμένος:
1. αν δεν εφαρμοστεί ένας αυστηρός σχεδιασμός και προγραμματισμός της αγροτικής παραγωγής κάτω από ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο
2. αν δεν βρεθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνισμού των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και εφοδίων
Το κείμενο της πρότασης που καταθέσαμε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το εξής:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Π.Α.Α. 2014 – 2020
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/11/2017

Α. Στόχοι του Δ. Σοφάδων για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα
Κύριοι στόχοι του Δ. Σοφάδων που αποσκοπούν στο μέλλον της γεωργίας στην περιοχή μας είναι:
1. Η δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού αγροτοδιατροφικού τομέα που θα οδηγήσει στη:
μεγέθυνση του αριθμού των αγροτικών νοικοκυριών
διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου με κοινωνική συνοχή,
2. Η ανάδειξη του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα ως Πυλώνα ανάπτυξης του Δήμου
3. η καινοτομία και εξωστρέφεια του κλάδου
4. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων
5. Η ενημέρωση – επιμόρφωση των αγροτών-κτηνοτρόφων και η απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης
6. Η διασύνδεση της γεωργίας-κτηνοτροφίας με την εφαρμοσμένη έρευνα, την κατάρτιση και τη διάχυση της γνώσης
7. Η συνέργεια του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με άλλους τομείς, όπως η μεταποίηση και ο τουρισμός.
Αυτοί οι εφτά στόχοι της πολιτικής μας οδηγούν σ έναν αγροτοκτηνοτροφικό τομέα ανταγωνιστικό σε κάθε του πτυχή ο οποίος θα μπορεί να παράγει προϊόντα ποιότητας σύμφωνα με τις προσδοκίες των σύγχρονων καταναλωτών.
Ταυτόχρονα, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, η διάρθρωση της γεωργίας, η τοπική μας παράδοση καθώς και ο σημαντικός ρόλος του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή μας σε συνδυασμό με την επιδίωξή μας για την ενίσχυση και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού πέριξ της Λ. Σμοκόβου ευνοούν την παραγωγή πολύ καλής ποιότητας «μεσογειακών προϊόντων». Αυτό σημαίνει ότι η «μεσογειακή διατροφή», η «ποιοτική γεωργία-κτηνοτροφία», η «βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία» μπορούν να γίνουν η αιχμή του δόρατος τα επόμενα χρόνια για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα του τόπου μας.
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά στρατηγικών δράσεων του Δήμου μας σε συνδυασμό και σε συντονισμό με την Κρατική και Περιφερειακή πολιτική αλλά και την ιδιωτική δράση, χτίζοντας έτσι μια ισχυρή κι ευημερούσα ύπαιθρο στο Δ. Σοφάδων.

Β. Προτάσεις στρατηγικών δράσεων του Δ. Σοφάδων στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014 – 2020
Το Π.Α.Α. 2014 – 2020, μετά από διαβούλευση με τους δημόσιους φορείς, εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017. Περιλαμβάνει 16 μέτρα και 70 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6 δις ευρώ εκ των οποίων τα 4,2 δις είναι κοινοτική συνδρομή και τα υπόλοιπα εθνική ή ιδιωτική.
Ανάμεσα σ αυτά υπάρχουν αρκετά και ισχυρά όπλα που μπορεί με την κατάλληλη προετοιμασία να τα διεκδικήσει ο Δ. Σοφάδων ώστε κατακτήσει τους προαναφερόμενους στόχους του. Αυτά τα όπλα, οι στρατηγικές δράσεις που θα οργανώσουν την παραγωγή και την εμπορία των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων σε επιχειρηματική βάση προτείνουμε να είναι:
1. Συντήρηση, επέκταση υπαρχόντων και κατασκευή νέων αγροτικών υποδομών:
Ολοκλήρωση κλειστού αρδευτικού δικτύου Σμοκόβου
Εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων και του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας
Εκσυγχρονισμός των δημοτικών αντλιοστασίων και του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου
Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου
Συντήρηση υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου
Καθαρισμός υφιστάμενου στραγγιστικού δικτύου
2. Κατασκευή ταμιευτήρων και συνοδών αρδευτικών έργων: λιμνοδεξαμενές Κυψέλης, Δασοχωρίου
3. Μερική εκτροπή ρέματος Βαθυλάκκου για την ενίσχυση αποταμίευσης νερού στον ταμιευτήρα Σμοκόβου
4. Εμπλουτισμός υπογείων υδάτων στις περιοχές εκτός δικτύου Σμοκόβου και Ταυρωπού
5. Αναχλόαση βοσκοτόπων
6. Αναδασμοί Αγροκτημάτων με τα παράλληλα έργα τους
7. Ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) για την αξιοποίησή τους στην αγροτική παραγωγή (net metering)
8. Προώθηση καινοτόμων καλλιεργειών και πρακτικών σε συνεργασία με αγρότες και κτηνοτρόφους
9. Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των κατοίκων του Δ. Σοφάδων για τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις και την ενεργό συμμετοχή τους σ αυτές.
10. Κατάρτιση αγροτών και κτηνοτρόφων :
Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών της παραγωγικής διαδικασίας
Στην πληροφορική
Στην ποιότητα των προϊόντων
Στην σύσταση ομάδων παραγωγών
Στην καλή μεταχείριση των ζώων
Στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων μέσα από στοχευμένα αγροτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11. Επιμόρφωση των γεωτεχνικών της του Δήμου σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες (διαχείριση βοσκοτόπων και ιχθυοτροφείων, διαχείριση αποβλήτων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γενετική βελτίωση και διατροφή ζώων, υδροπονία, οργάνωση σταβλικών εγκαταστάσεων κλπ)
12. Αξιοποίηση των Σταθμών Γεωργικής Έρευνας και των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης της περιοχής ως Κέντρων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας
13. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων του Δήμου σε αγορές και εκθέσεις σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός δημοτικού σήματος (brand name)
14. Προώθηση του «Καλαθιού των Αγροτικών Προϊόντων» και του Καλλιεργητικού Πλάνου που αφορούν το Δήμο μας
15. Δημιουργία αγροτικών δικτύων συνεργασίας με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις
16. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διασύνδεση των τοπικών φορέων (ΟΤΑ, Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Αναπτυξιακών Εταιρειών) που διαχειρίζονται θέματα αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό την ενιαία οργάνωση της ανάπτυξης
17. Οριοθέτηση και θεσμοθέτηση ζωνών ειδικών χρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα τα θεματικά πάρκα αρωματικών φυτών, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, ιχθυοκαλλιέργειας, λαχανοκομίας κλπ
18. Οργάνωση των θεματικών πάρκων και επισκέψιμων αγροκτημάτων με τη βελτίωση και συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και άλλων υποδομών
19. Ανάληψη πρωτοβουλιών διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων
20. Αναδασώσεις
21. Κατασκευή προστατευτικών υποδομών και ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης δασικών πυρκαγιών
22. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη επιλεγμένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
23. Εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση του αγροτικού οικοσυστήματος κατά μήκος του Σοφαδίτη ποταμού
24. Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο Δ. Σοφάδων

Ταυτόχρονα ο Δήμος πρέπει να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής προς την κατεύθυνση της
25. Ενθάρρυνσης οργάνωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε ομάδες παραγωγών
26. Στήριξης πρωτοβουλιών αγροτών, κτηνοτρόφων και κυρίως των ομάδων παραγωγών για την ίδρυση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτοκτηνοτροφικών και δασικών προϊόντων
Οι προτάσεις μας αυτές είναι εναρμονισμένες και συμβατές με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όπως αυτό εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 και αφορούν δράσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει και να προωθήσει ο ίδιος ο Δήμος
Εκτός αυτών βέβαια ο Δ. Σοφάδων οφείλει να παρακολουθεί τις δράσεις την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν άλλοι φορείς και θεσμοί (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δημόσιοι Οργανισμοί κλπ) προκειμένου να παρεμβαίνει και να διεκδικεί την υλοποίησή τους προς όφελος της περιοχής μας όπως είναι για παράδειγμα:
Η εφαρμογή του προγράμματος απονιτροποίησης στην περιοχή μας όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια (μέτρο 10.1.04)
Η εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών (μέτρο 6.1) και την ένταξη στο πρόγραμμα όλων των επιλαχόντων της τελευταίας πρόσκλησης που έγινε πριν λίγους μήνες.
Η χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης
Το πριμ μικρών εκμεταλλεύσεων κλπ

Ως πρωταρχικής σημασίας όμως για το άμεσο μέλλον της αγροτοκτηνοτροφικού τομέα της περιοχής μας είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων άρδευσης που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και εκεί πρέπει να δώσει το κύριο βάρος ο Δ. Σοφάδων”.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος