Ένα στα δύο καταστήματα στο Βόλο με μείωση πωλήσεων

Χαμηλή ήταν και φέτος η κίνηση στην εμπορική αγορά του Βόλου κατά την περίοδο των εκπτώσεων και οι έμποροι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Μία στις δύο επιχειρήσεις εμφάνισαν πτώση στις πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι και μία στις τρεις εκτιμά ότι κινδυνεύει να κλείσει στο μέλλον. Η πλειοψηφία τους διαθέτει πλέον POS για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων κράτησαν κλειστές τις επιχειρήσεις τους τις θεσμοθετημένες Κυριακές και αυτοί που άνοιξαν στην πλειοψηφία τους ανέφεραν ότι δεν κέρδισαν κάτι ενώ κάποια έχασαν.

Αυτά είναι τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε για άλλη μια χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου κατά την περίοδο των εκπτώσεων, μοιράζοντας 250 ερωτηματολόγια στα μέλη του, ενώ 182 από αυτά ανταποκρίθηκαν συμπληρώνοντάς τα. Η έρευνα διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 19-30 Σεπτεμβρίου ενώ η διάρθρωση του ερωτηματολογίουέγινε πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες:

i) θερινές εκπτώσεις 10/07 – 31/08/2017
ii) διάθεση των επιχειρήσεων με τερματικό μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS) iii) άνοιγμα των Κυριακών ως μέτρο ανάπτυξης και
iv) η συμβολή άφιξης τουριστών κρουαζιερόπλοιων στο τζίρο των επιχειρήσεων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας παραδόθηκαν και στο Επιμελητήριο Μαγνησίας ως συνεργάτη της περάτωσης της έρευνας αλλά και στη Διοίκηση της ΕΣΕΕ μέσω του Ερευνητικού της Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ), αφού παρουσιαστούν στα μέλη του ΕΣΒ και στους φορείς της πόλης, με σκοπό να ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αγοράς που θα εφάπτεται στις ιδιαιτερότητες της δομής και στη διάρθρωση των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα έρευνας Θερινών εκπτώσεων 2017

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου πραγματοποίησε μετά το τέλος των θερινών εκπτώσεων στην πόλη του Βόλου 10/07/2017 – 05/09/2017 την εποχική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις, διερευνώντας παράλληλα τη στάση και τις απόψεις των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. Η εκπονηθείσα έρευνα διενεργήθηκε μέσω χρήσης δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 182 εμπορικών επιχειρήσεων στον κεντρικό ιστό και περιφερειακό ιστό της αγοράς της πόλης μας.

Η γενικότερη εικόνα του έτους 2017 μπορεί να είναι βελτιωμένη σε ορισμένα σημεία της σε σχέση με τα αποτελέσματα της παλιότερων ετών σε κάποιους κλάδους. Ωστόσο, τα μείζονα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δε κατάφεραν να τα αντιμετωπίσουν οι φετινές επιδόσεις της αγοραστικής κίνησης .

Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (60%) το ποσοστό της έκπτωσης κυμάνθηκε μεταξύ 21% και 50% . Παράλληλα, στη διάρκεια της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου λίγες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν πωλήσεις με ποσοστό έκπτωσης άνω του 50%. Η εμπορική αγορά του Βόλου παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα παρείχε εξαιρετικά ποσοστά εκπτώσεων ικανά να δώσουν κίνητρα στους καταναλωτές για αγορές. Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο ο κλάδος της γυναικείας ένδυσης (18%) προέβη σε εκπτώσεις άνω του 50%.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των πωλήσεων διαπιστώθηκε ότι σχεδόν πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις (54%) εμφάνισε υποχώρηση στις πωλήσεις σε σύγκριση με το 2016. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων (36%) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και δυστυχώς, παρά τις μεγάλες προσδοκίες λόγω της αυξημένης τουριστικές κίνησης, μόνο ένα 10% των επιχειρήσεων κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο κανείς ερωτώμενος από τον κλάδο της χρυσοχοείας δεν επέλεξε ως απάντηση την επιλογή ‘Καλύτερα απο πέρυσι’. Αντιθέτως, το υψηλότερο ποσοστό στη συγκεκριμένη απάντηση (13%) επέλεξαν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της υπόδησης.

Αναφορικά με τις μεταβολές του ποσοστού μείωσης των πωλήσεων των θερινών μηνών του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο, εδώ παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση.

Το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε πως υπήρξε πτώση στις πωλήσεις της επιχείρησης του, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με αυτή να εστιάζεται σε ένα εύρος μείωσης πωλήσεων απο 0 εως 30% για μια στις δύο επιχειρήσεις. Στον αντίποδα μόλις το 7% δήλωσε αύξηση των πωλήσεων του, ενώ το 26% του δείγματος είδε τις πωλήσεις του να παραμένουν αμετάβλητες.

Οι έμποροι σε ποσοστό 52% δήλωσαν ότι η καλύτερη περίοδος των θερινών εκπτώσεων ήταν από τις 10/7/2017 έως 31/7/2016 (52%), ακολουθούμενη από την περίοδο 1/8/2017 έως 14/8/2017 με ποσοστό 32% και τέλος από τις 16/8/2017 έως το τέλος των εκπτώσεων με ποσοστό 16% .

Συνεπώς, οι μισές επιχειρήσεις παρατήρησαν ότι οι αρχές των εκπτώσεων ήταν αρκετά δυναμικές. Αυτό έχει παρατηρηθεί και σε παλαιότερες έρευνες όπου το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων χαρακτηρίζεται από ενθαρρυντική ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού. Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο ποσοστό (52%) ανέδειξε η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ που αφορούσε τις Θερινές Εκπτώσεις 2017 σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αρκετά εμπορικά καταστήματα (ποσοστό 87%), διέθεταν τερματικό μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS), πριν την υποχρεωτική εγκατάσταση του βάσει νόμου.

Η αυξημένη διάθεση των POS αλλά και τα κίνητρα που έχουν δοθεί για το χτίσιμο του αφορολόγητου μέσω πλαστικού χρήματος, φαίνονται να έχουν επηρεάσει τον καταναλωτή στη χρήση καρτών στις συναλλαγές του. Το 70% των επιχειρήσεων δέχθηκαν συνδυασμό καρτών και μετρητών, ενώ ένα ποσοστό επιχειρήσεων της τάξης του 16% δήλωσε πως οι συναλλαγές του την περίοδο των εκπτώσεων έγιναν κυρίως με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Αναφορικά με την Κυριακή 16 Ιουλίου η οποία αποτελεί μία εκ των οκτώ θεσμοθετημένων Κυριακών στις οποίες επιτρέπεται να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, οι έμποροι του Βόλου επέλεξαν να μην λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους εκείνη την ημέρα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (76%) κράτησε τις επιχειρήσεις του κλειστές, ενώ η πλειοψηφία των εμπόρων που αποφάσισαν να λειτουργήσουν τα καταστήματα τους, δήλωσαν πως η συγκεκριμένη Κυριακή όχι μόνο ήταν αδιάφορη ως προς την εξέλιξη του τζίρου αλλά και για ένα ποσοστό εμπόρων της τάξης του 9% ήταν ζημιογόνος.

Στον αντίποδα μόλις το 2% δήλωσε πως το άνοιγμα του καταστήματός του την συγκεκριμένη Κυριακή επέδρασε θετικά στον τζίρο της εκπτωτικής περιόδου.

Το μέτρο των οκτώ θεσμοθετημένων Κυριακών φαίνεται να μην έχει την αποδοχή από τους εμπόρους.

Η πλειοψηφία των εμπόρων (84%) θεωρεί οτι οι 8 Κυριακές επηρεάζουν από λίγο έως και καθόλου τον τζίρο των επιχειρήσεων. Το ποσοστό της τάξης του 16% που τάσσεται υπέρ των 8 Κυριακών και δηλώνει θετική εξέλιξη στον τζίρο από τη λειτουργία των καταστημάτων τις ημέρες αυτές όμως το ποσοστό αυτό δεν φαίνεται ικανό να ανατρέψει την απαξίωση που έχει δεχθεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Το δείγμα της αρνητικής διάθεσης των επιχειρήσεων όπως ένδυση, υπόδηση και είδη δώρων, οι οποίες είναι το μεγαλύτερο εύρος της αγοράς, δεν πιστεύει σε ποσοστό 66,2% οτι το μέτρο των 8 θεσμοθετημένων Κυριακών συμβάλλει στην θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.

Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, το 42% των επιχειρήσεων που λειτούργησαν απάντησε ότι επιβαρύνεται είτε πάρα πολύ είτε πολύ από το άνοιγμα των Κυριακών, ενώ το 35% απάντησε λίγο. Αν και το 24% δήλωσε ότι δεν έχει επιβαρυνθεί καθόλου θα πρέπει σ αυτό το σημείο να ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε πρόσληψη υπαλλήλου για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας της επιχείρησής τους την Κυριακή. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των αυτοαπασχολούμενων έχει επωμιστεί προσωπικά την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το κόστος της μισθοδοσίας. Εκτός των άλλων, πολλές εμπορικές επιχειρήσεις παρά την θεσμοθετημένη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, επιλέγουν να μην λειτουργήσουν την επιχείρησή τους προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον λειτουργικά έξοδα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν απο τα έσοδα της συγκεκριμένης ημέρας.

Το θέμα λειτουργίας των καταστημάτων 8 Κυριακές όπως έχει θεσμοθετεί έχει απαξιωθεί από τον εμπορικό κόσμο καθώς μόνο το 3% ανταποκρίνεται θετικά. Το μέτρο αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αναπτυξιακές πολιτικές που θα συμβάλουν στην αυξημένη κίνηση της αγοράς, γι ́ αυτό οι εμπορικές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι Κυριακές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα μόνο μπορούν να αποδώσουν θετικά (ποσοστό 59%).

Αν και το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για προσέλευση τουριστών στην αγορά της πόλης, οι επισκέψεις τουριστών κρουαζιερόπλοιων δεν επέδρασαν καθόλου θετικά ώστε να ανοίξουν τα καταστήματα του Βόλου και τις Κυριακές, όπως κατέδειξε το δείγμα με ποσοστό 81%.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι συνέπειες της ανέδειξαν το πλήγμα που υπέστη το εμπόριο. Ακόμη και σήμερα με μέτρα πανάκειας πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν ή τουλάχιστον δεν το θεωρούν απίθανο με αθροιστικό ποσοστό 70%. Ενώ, αρκετές επιχειρήσεις οραματίζονται τη συνέχεια της επιχείρησής τους (23%).

Παρά τη θετική ανάδειξη στασιμότητας του τζίρου συγκριτικά με πέρυσι, πολλοί κλάδοι κατέδειξαν πτώση στο τζίρο τους. Τα χρυσοχοεία και κοσμηματοπωλεία αν και δεν έχουν τη δυνατότητα προσφορών κι εκπτώσεων καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά μείωσης τζίρου (29%) τη φετινή περίοδο. Στο ίδιο ποσοστό (20%) κυμαίνεται ο κλάδος των οπτικών, που η εποχή είναι αρκετά ευνοϊκή για την πώληση των προϊόντων τους. Ενώ, ο κλάδος των καλλυντικών κατείχε το μικρότερο ποσοστό (3%) πτώσης του τζίρου.

Η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων διέθεταν τερματικά μηχανήματα αποδοχής καρτών (POS) πρίν την υποχρεωτική, βάσει νόμου εγκατάστασης τους.

Σε κλάδους όπως Χρυσοχοεία και Οικοδομικά Υλικά το ποσοστό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Όσον αφορά τα καταστήματα της κεντρικής αγοράς του Βόλου, ένα στα δύο επισημαίνει ότι η περίοδος των θερινών εκπτώσεων δεν έδειξε καμιά βελτίωση, αντίθετα θεωρείται χειρότερη από την περσινή με ποσοστό 50%, ενώ καταστήματα εκτός κέντρου κατέδειξαν στασιμότητα τζίρου με ποσοστό 53%.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ