Α. Σαββάκης: “Η ΔΕΥΑΜΒ δεν ιδιωτικοποιείται”

Συντηρητικός προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα

Διέψευσε για άλλη μια φορά το σενάριο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΜΒ ο νυν πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης, Άρης Σαββάκης, με αφορμή τοποθέτηση του Μ. Πατσιαντά που καταψήφισε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης για το 2018. Σημειώνεται ότι το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 130 εκ. ευρώ με πρόβλεψη εκτέλεσης έργων ύψους 25 εκ. ευρώ περίπου μέσα στο 2018, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. Ευρώ.

Σχολιάζοντας το ύψος του τεχνικού προγράμματος που θα εκτελεστεί το 2018 ο κ. Πατσιαντάς ανέφερε ότι είναι ίδιο με αυτό του 2017, τόσο σε ότι αφορά την ύδρευση όσο και την αποχέτευση, ενώ παρατήρησε ότι το αποθεματικό της επιχείρησης έχει μειωθεί κατά 200.000 σε σχέση με πέρυσι, κάτι που ο κ. Σαβάκης απέδωσε στο γεγονός ότι η ΔΕΥΑΜΒ κάνει έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ο κ. Σαββάκης επισήμανε ότι η ΔΕΥΑΜΒ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στο νομό καθώς κάθε χρόνο επενδύει τουλάχιστον 25 εκ. ευρώ για έργα.

Ο κ. Πατσιαντάς εξέφρασε φόβους για ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης φέρνοντας ως παράδειγμα τις ΔΕΥΑ Αθήνας και Θεσσαλονίκης που έχουν μπει στο υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ όπως επισήμανε οι ΔΕΥΑ δεν χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, άρα δεν μετέχουν στο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας. “Έχουμε αποχωρήσεις εργαζομένων χωρίς προσλήψεις, ζητούν να εφαρμόζεται το βιομηχανικό τιμολόγιο, δεν το επιτρέπουν αλλά τις υποχρεώνουν να έχουν το εμπορικό όπως όλοι οι πολίτες. Τι κάνει το κράτος για να βοηθήσει αυτές τις σπουδαίες επιχειρήσεις που αφορούν το νερό και προστασία περιβάλλοντος κλπ. Ο βιολογικός είναι γηρασμένος. Να ευχόμαστε να μην τύχει κάποια βλάβη που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Χρειάζονται επεμβάσεις και χρηματοδότηση μεγάλη. Δίνει το κράτος τίποτα; όχι. Το πρόβλημα παραμένει και ενδεχομένως λόγω φθοράς χρόνου να διογκώνεται. Επίσης έχουμε ελλείψεις προσωπικού. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, πολύ φτωχό, όπως και ο προϋπολογισμός τα καταψηφίζω”, τόνισε ο κ. Πατσιαντάς. Επισήμανε ότι πιστεύει στην ανατροπή αυτών των πολιτικών που έχουν φθάσει τα πράγματα έως εδώ και ότι ο ελληνικός λαός θα βρει τον δρόμο του μέσα από τη συνεπή αριστερά και θα ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. Σημειώνεται πάντως ότι αν και ο κ. Πατσιαντάς καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, στη σημερινή συνεδρίαση, ψήφισε σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα.

Τεχνικό πρόγραμμα

Το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2018 περιλαμβάνει το σύνολο των συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, είτε υφιστάμενων, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο και συνεχίζεται κατά το έτος 2018, είτε νέων, για τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά το έτος 2018. Συνολικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 129.667.555,63 ευρώ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 25.725.706,17 ευρώ, αναλυόμενη σε 8.528.000,00€ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 17.197.706,17€ από χρηματοδότηση.

Μελέτες και έργα με πόρους της ΔΕΥΑΜΒ


Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 της ΔΕΥΑΜΒ με ίδιους πόρους αφορά:
Στη διαρκή συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και ΕΕΛ.
Στην επέκταση των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Σε έργα υγειονομικής αναγνώρισης πηγών, δεξαμενών και υδραγωγείων.
Στην κατασκευή έργων ενίσχυσης του υδραγωγείου και επέκτασης του συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού αυτού.
Στην κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το Κεντρικό Α/Σ Λυμάτων έως την Ε.Ε.Λ.
Στην κατασκευή νέου μικρού ΥΗΣ στη θέση Μετερίζα Πηλίου και τη διερεύνηση του Αιολικού Δυναμικού για τον σχεδιασμό νέας μονάδας ΑΠΕ.
στη μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Ομβρίων Δ.Ε. Αγριάς, Αρτέμιδος, Αγχιάλου και Αισωνίας.
Στη μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δ. Βόλου και τον Σχεδιασμό Έργων Ορθολογικής, Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση, Άρδευση (Masterplan).
Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων έργων της ΔΕΥΑΜΒ.
Στη μελέτη έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του νερού Ύδρευσης-Άρδευσης και την ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου (2014-2020).
Σε μη επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούμενων έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Σε προτεινόμενες λοιπές δραστηριότητες υποστήριξης της Υπηρεσίας.
Στην κατασκευή των συνοδών έργων που πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή των αναμονών σύνδεσης (διακλαδώσεις) των ιδιοκτησιών με τα νέα δίκτυα Αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Αγ. Στεφάνου, Ν. Αγχιάλου και Λεχωνίων και στην αντικατάσταση ή μετατόπιση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές αυτές για τη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των χρηματοδοτούμενων έργων. Αποτελούν πέντε δράσεις συνολικής εγκεκριμένης για τα συμβασιοποιημένα και προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα προτεινόμενα 6.069.308,08 €.
Χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες σε ύδρευση-αποχέτευση:

Αποχέτευση

Τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες της Αποχέτευσης είναι κυρίως Υποέργα της εν εξελίξει ενταγμένης Πράξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση » και των προτεινόμενων Πράξεων «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος» και «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Ε. Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου», για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί Αίτηση Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Τα έργα αυτά αφορούν:
Στην κατασκευή έργων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Ε. Αγριάς, Ιωλκού, Αγ. Στεφάνου, Ν. Αγχιάλου, Λεχωνίων, καθώς και των αγωγών μεταφοράς αυτών προς την Ε.Ε.Λ. Βόλου.
Στην ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς από το Μαλάκι μέχρι τη Ν. Αγχίαλο και την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Βόλου.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου».

Ύδρευση


Το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά, κυρίως, στην κατασκευή του Έργου της χρηματοδοτούμενης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 Πράξης με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού’, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.238.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και στην κατασκευή έργων:
Εφαρμογής συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων.
Βελτίωσης της ζωνοποίησης του Δικτύου Ύδρευσης στο Π.Σ. Βόλου.
Αξιοποίησης των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στον Δ. Βόλου.

Κατά πλειοψηφία πέρασε ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του 2018 ανέρχεται στα 49,7 εκ. ευρώ

Το 2018 είναι η χρονιά που ολοκληρώνονται τα συμβασιοποιημένα, ενταγμένα στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), έργα και μελέτες εγκεκριμένων δαπανών 13.269.148,15 €, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται και τα συνοδά έργα των χρηματοδοτούμενων εγκεκριμένης δαπάνης 3.569.308,08 €.
Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 49.740.706,17 ευρώ τα οποία διατίθενται ως εξής:
25.725.706,17 για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
15.816.000,00 για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, Λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.)
763.000,00 € για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές.
100.000,00 € ως διαμόρφωση αποθεματικού.
7.336.000,00 € ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.
Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:
Τακτικά έσοδα ύψους 18.672.000,00 €.
Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 17.738.000,00€.
Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 7.338.000,00 €.
Χρηματικό υπόλοιπο 2017 ύψους 6.136.833,56 € (30.09/2017).

Τα χρέη προς τη ΔΕΥΑΜΒ από τους κακοπληρωτές ανέρχονται σε 5,6 εκ. ευρώ 
Οι εισπράξεις Τελών και Δικαιωμάτων το 2016 κινήθηκαν σαν σύνολο στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού κατά 81%, παρουσιάζοντας ωστόσο μια αύξηση έναντι του 2015 της τάξεως του 8%. Αύξηση ύψους 56% παρουσίασαν τα Δικαιώματα από νέες παροχές ύδρευσης που οφείλεται στις τοποθετήσεις υδρομέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες Πορταριάς – Μακρινίτσας – Κατηχωρίου -Σταγιατών, αλλά και τα Δικαιώματα από νέες συνδέσεις αποχέτευσης ύψους 7%, λόγω της κατάθεσης φακέλων μελετών για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης στη Ν. Ιωνία Βόλου. Να σημειωθεί ότι, ο ισολογισμός, εξακολουθεί και αυτή τη χρονιά να υπάρχει μεγάλο ύψος οφειλών, κυρίως των Δημοτικών Ακινήτων, του Νοσοκομείου, των Δικαστικών Φυλακών προς τη ΔΕΥΑΜΒ, από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης – αποχέτευσης, που φτάνει το ύψος των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθαν στις 111 χιλ.€.
Οι απορροφήσεις επιχορηγήσεων από Κοινοτικούς κατά κύριο λόγο πόρους, οι οποίες το έτος 2016 απέφεραν 3,33 εκατομμύρια ευρώ.
Τα λειτουργικά έξοδα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σημείωσαν μείωση της τάξεως του 6%, λόγω της μείωσης των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων, και ειδικότερα της δαπάνης αμοιβών Τεχνικών Συμβούλων, υλικών και αναλωσίμων. Στις 31/12/2016, υπήρχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις ύψους 2,3 εκ.
Οι Επενδύσεις για Έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης (συμπεριλαμβανομένων και αυτά της Άρδευσης) χρηματοδοτούμενα και μη, ως σύνολο, ανήλθαν τη χρονιά αυτή στα 6,01 εκ. €.
Εξυπηρετήθηκαν και κατά τη χρήση του έτους 2016 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης με πληρωμές 762 χιλ.€ έναντι των αντίστοιχων 852 χιλ.€ του προηγούμενου έτους.

Εξαιτίας των μειωμένων πληρωμών Λειτουργικών εξόδων και Επενδύσεων για έργα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του έτους 2016 ήταν μειωμένες σε σχέση με το έτος 2015 κατά 11%, δηλαδή 21,4 εκ. € έναντι 24,1 εκ. €.
 Τα χρηματικά διαθέσιμα της ΔΕΥΑΜΒ στις 31/12/2016 παρουσίασαν αύξηση 17% σχετικά με τα αντίστοιχα του 2015, ανήλθαν στα 4,3 εκ. ευρώ (έναντι του 3,6 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω μείωσης των λειτουργικών εξόδων και θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση είτε εξ’ ιδίων πόρων έργων είτε έργων συνοδών των χρηματοδοτούμενων-ενταγμένων (ή έργων που πρόκειται να ενταχθούν άμεσα) στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  Από την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του Ισολογισμού προκύπτει ότι το λογιστικό Πλεόνασμα μετά φόρων για τη χρήση 2016 έκλεισε στο ύψος των 101 χιλιάδων ευρώ.

Οι εισπράξεις


Οι εισπράξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στο ποσό των 17.765.436,95 και έγιναν με την έκδοση Γραμματίων Είσπραξης του Ταμείου της ΔΕΥΑΜΒ. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στο ποσό των 17.150.021,29.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ