Τρίπολη: Διαγωνισμός για την ανάπλαση πλατείας

Ο Δήμος Τρίπολης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Συνοικισμού Κολοκοτρώνη», με προϋπολογισμό μελέτης 435.000,00 €.

Το έργο ανήκει σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 435.000,00 €.

Η διαδικασία Θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28 Μάϊου 2020 και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

 

– Σημείωση

Σύμφωνα με το φυλλάδιο έργων, της προηγούμενης δημοτικής αρχής (σελ. 7):
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η περιφέρεια της Πελοποννήσου (αστικές αναπλάσεις), μέσω ΕΣΠΑ 14-20. Τα στοιχεία της ένταξης υποβλήθηκαν τον Απρίλιο, του 2019, επί δημαρχίας Δ. Παυλή.

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ