Συνεστήθη ομάδα εργασίας για το εργόσημο που αφορά και στους προσωρινώς απασχολούμενους σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες

Συνεστήθη ομάδα εργασίας για το εργόσημο που αφορά και στους προσωρινώς απασχολούμενους σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες απάντησε ο Υπουργός κος Βρούτσης σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΚινΑλ κ. Ιλχάν Αχμέτ.

Ειδικότερα, σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 2040/21-11-2019 που κατατέθηκε από τον βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής κ. Ιλχάν ΑΧΜΕΤ αναφορικά με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων Θράκης και ειδικότερα στο αίτημα οι μετακλητοί ποιμένες να ασφαλίζονται όχι ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ αλλά με εργόσημο, ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης κάνει γνωστό για πρώτην φόρα ότι

“από τις 15 Οκτωβρίου του 2019 συνεστήθη Ομάδα Εργασίας με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου του Εργόσημου και του Τίτλου Κτήσης. Ειδικότερα έργο της εν λόγω ομάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στο Εργόσημο και στον Τίτλο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης), καθώς επίσης και η κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων στη γεωργία και την κτηνοτροφία”.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή  κ. Ιλχάν ΑΧΜΕΤ αναφορικά με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων Θράκης και  ειδικότερα στο αίτημα οι μετακλητοί ποιμένες να ασφαλίζονται όχι ως μισθωτοί  στον ΕΦΚΑ αλλά με εργόσημο, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου  μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Ι. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016, οι ασφαλισμένοι, οι  οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι  εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, από 1.1.2017 καταβάλλουν μηνιαία  ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων  αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από  το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Πρόκειται για απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές  εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο  άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς  συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως  εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο,  εκτροφείο γουνοφόρων ζώων) εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό  τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014  όπως ισχύει, προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε  αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το συνολικό ποσοστό  ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης για τα πρόσωπα αυτά ορίζεται στην Υ.Α.  Φ11321/οικ.45947/1757/19-12-2016/4458/30-12-2016/ΦΕΚ Β ́ 4458. 

ΙΙ. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση για την οποία η αμοιβή καταβάλλεται  μέσω της έκδοσης ειδικού εργοσήμου, υπό τύπο επιταγής, τους όρους και τις  προϋποθέσεις εφαρμογής του και το πεδίο εφαρμογής σε ό,τι αφορά στις  επαγγελματικές κατηγορίες που υπάγονται, το ζήτημα εξετάζεται από το  Υπουργείο μας. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε με την Αριθ. Πρωτ. : 44116/Δ1.  14687/15-10—2019 (ΑΔΑ: ΩΛΑ0465Θ1Ω-Α2Σ) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας &  Κοινωνικών Υποθέσεων, Ομάδα Εργασίας με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για  την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου του Εργόσημου και του Τίτλου Κτήσης.  Ειδικότερα έργο της εν λόγω ομάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικοποίηση  των διατάξεων που αφορούν στο Εργόσημο και στον Τίτλο Κτήσης (απόδειξη  δαπάνης), καθώς επίσης και η κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία ενός ενιαίου  θεσμικού πλαισίου για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων  και των απασχολούμενων στη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ