Αντίδραση της Αποκεντρωμένης για το έργο στο Δερματά

Θέση επί του πορίσματος των ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, όσον αφορά στο έργο του δήμου Ηρακλείου στον κόλπο του Δερματά, πήρε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με ανακοίνωσή της.

Αναφέρει ότι το πόρισμα συντάχθηκε με τα στοιχεία που δόθηκαν από το γραφείο του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, σημειώνοντας ότι ήδη συντάσσεται απάντηση από την Υπηρεσία. Επίσης τονίζει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας, ελέγχου και τήρησης της νομιμότητας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των τελευταίων δύο ημερών για το θέμα της έκθεσης ελέγχου καταγγελίας από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ως φορέας αρμόδιος για ζητήματα νομιμότητας και κρατικής εποπτείας των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, δηλώνει υπεύθυνα και αδιαπραγμάτευτα τα παρακάτω:

Την έκδοση της έκθεσης ελέγχου του Σ.Ε.Δ.Ε. πληροφορηθήκαμε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου από φύλλο τοπικής εφημερίδας του Ηρακλείου. Την ίδια μέρα ο φορέας έλαβε την έκθεση δια αλληλογραφίας και ως εμπιστευτικό έγγραφο. Ουδέποτε σε προηγούμενο χρόνο υπήρξε ενημέρωση ή επικοινωνία με το Σώμα Επιθεωρητών Δ.Ε. ή τους τρεις μηχανικούς Επιθεωρητές Δ.Ε. που συνέταξαν την εν λόγω έκθεση.

Όπως ρητά αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου και στο σχετικό διαβιβαστικό, η έκθεση συντάχθηκε από το Σ.Ε.Δ.Ε. κατόπιν του από 22-8-2019 εμπιστευτικού εγγράφου του Γραφείου αρμοδίου Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου και της από 10-9-2019 εντολής ελέγχου καταγγελίας Σ.Ε.Δ.Ε. Επίσης αναφέρεται ότι, η έκθεση συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν στο Σ.Ε.Δ.Ε. από το Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου.

Η έκθεση, διατυπώνοντας κυρίως νομικούς ισχυρισμούς σχετικά με την εξαίρεση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, καταλήγει να προτείνει τη διερεύνηση τυχόν προκυπτουσών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Άμεσα συντάσσεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης και το νομικό τμήμα του φορέα έκθεση-απάντηση, ώστε να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Σ.Ε.Δ.Ε. και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και στην Εισαγγελία Ηρακλείου. Στο πόρισμα μας γίνεται αντίκρουση κάθε νομικού ισχυρισμού και τεχνικής αξίωσης που υπάρχει στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δ.Ε.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δια των Τεχνικών Υπηρεσιών της, δεν αποτελεί επιχειρησιακό φορέα εκτέλεσης δημοσίων έργων και συμβάσεων. Παρέχει την αναγκαία, και συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και υποδομών στην περιφέρεια Κρήτης και προασπίζει τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον για όλους τους πολίτες και οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, δεν ανανεώθηκε για τρίτη φορά η εξαίρεση των περιβαλλοντικών όρων του δημοτικού έργου στον κόλπο του Δερματά, γεγονός το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί καθώς το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται έξω από κάθε θεσμικό αδειοδοτικό πλαίσιο.

Καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί τον μοναδικό κρατικό φορέα στην περιφέρεια, με οριζόντιες αρμοδιότητες διαφορετικών Υπουργείων της κεντρικής Διοίκησης, παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και υποχρέωση ελέγχου και τήρησης της νομιμότητας σε κάθε διοικητική πράξη συλλογικού οργάνου, είναι ανεπίτρεπτη η απόπειρα, που επιχειρείται τόσο βιαστικά, επιπόλαια και μονομερώς, για τη δεικτική συκοφάντηση και υποβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας της κρατικής Περιφέρειας».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ