Έκ. Γάζος: Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο Καρδίτσας δεν καλύπτουν καν τις αποχωρήσεις των γιατρών
Στην προκήρυξη του υπουργείου υγείας στις 28-2-24 για προσλήψεις μόνιμων γιατρών περιλαμβάνονται θέσεις για το νοσοκομείο Καρδίτσας. Ο αριθμός τους, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Καρδίτσας και Κ.Υ. του νομού κ. Έκτορας Γάζος, όχι μόνο δεν καλύπτει το σύνολο των 35 περίπου κενών οργανικών θέσεων, αλλά,