Κόσμος Οικονομία

Αυτοκίνητο: Κίνητρα για την αγορά οχημάτων με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου στις αγορές του κόσμου
Η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στις αγορές επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση κινήτρων και επιδοτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται μια τιμολογιακή προσέγγιση