ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΗΜΑ

Παν. Μαδιάς, πραγματογνώμονας για παρασύρσεις πεζών: Ανάγκη για πιο πυκνές διαβάσεις πεζών και αυστηροποίηση ποινών στην υπέρβαση ορίου ταχύτητας
Ακόμη και 700 μέτρα χρειάζεται να περπατήσει κάποιος για να διασχίσει κάθετα την Κηφισίας με ασφάλεια από το Άλσος Συγγρού μέχρι το νοσοκομείο ΚΑΤ όπου υπάρχει το επόμενο φανάρι, παλλόμενο όμως για τους πεζούς. Οπότε, η επόμενη