Ν. Παναγιωτόπουλος: Πώς εξελίσσονται τα προγράμματα ανάπτυξης ελληνικών UAV

Στα προγράμματα που συμμετέχει η Ελλάδα για την ανάπυξη UAV αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Στα προγράμματα που συμμετέχει η Ελλάδα για την ανάπτυξη UAV αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Προβληματισμοί σχετικά με την υλοποίηση του πολυπροβεβλημμένου προγράμματος ανάπτυξης UAV Αρχύτας».

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε:

  • Σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, το ΥΠΕΘΑ υποστηρίζει ενεργά και συγχρηματοδοτεί, από κοινού με το υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) της Κύπρου, το Διακρατικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ) «LOTUS», το οποίο υλοποιείται ήδη από το Δεκέμβριο 2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP), με κύριο ανάδοχο (συντονιστή της κοινοπραξίας) την εταιρία Intracom Defense. Ειδικότερα, το εν λόγω ΔΟΠΕΑΣ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 45 μηνών, έχει ως στόχο τη σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου, καινοτόμου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Α/Φ) για αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο. Ο συνολικός Π/Υ του προγράμματος ανέρχεται στα 9.698.195 ευρώ, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 90,52% (8.779.380 ευρώ) από την ΕΕ, ενώ οι απαιτήσεις χρηματοδότησης από πλευράς ΥΠΕΘΑ ανέρχονται στα 795.263 ευρώ.
  • Το ΥΠΕΘΑ έχει δηλώσει υποστήριξη, από κοινού με τη Γαλλία και την Κροατία, στο ΔΟΠΕΑΣ «HYBRID», το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα να υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), με συντονιστή της κοινοπραξίας τη γαλλική εταιρεία DELAIR και συμμετοχή της ελληνικής εταιρίας ISD. Το συγκεκριμένο ΔΟΠΕΑΣ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 36 μηνών, έχει ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου, μη επανδρωμένου Α/Φ, μακράς αυτονομίας, προωθούμενο με ηλεκτρικό κινητήρα κυψελίδων υδρογόνου. Το πρωτότυπο UAV θα είναι αθόρυβο και θα έχει τη δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL architecture) σε μικρή επιφάνεια. Ο δε συνολικός Π/Υ του προγράμματος ανέρχεται στα 3.356.586 ευρώ, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 94,25% (3.163.714 ευρώ) από την ΕΕ, ενώ οι απαιτήσεις χρηματοδότησης από πλευράς ΥΠΕΘΑ αναμένεται να μην υπερβαίνουν τα 70.000 ευρώ.
  • Τέλος, αναφορικά με το πρόγραμμα «Αρχύτας», σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΒ, το αναπτυσσόμενο αερόχημα, το οποίο προορίζεται για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο λεπτομερούς σχεδίασης, ενώ το πρώτο προβιομηχανικό πρωτότυπο προγραμματίζεται να κατασκευαστεί εντός του τρέχοντος έτους, με τη γραμμή βιομηχανικής παραγωγής να τίθεται σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2024.

Τι ισχύει για τις Καταστάσεις Επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο καθεστώς που διέπει τη χορήγηση καταστάσεων επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, Μαρία Κομνηνάκα και Θανάσης Παφίλης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε: «Σχετικά με τη χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης (ΚΕ), και ειδικότερα τον αριθμό των ΚΕ, τους δικαιούχους και τα μέσα μετακίνησης, διευκρινίζεται ότι οι παροχές προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθορίζονται εν γένει, εντός των δυνατοτήτων και των ορίων που θέτουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι στόχοι του εφαρμοζόμενου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σύμφωνα με τις οικείες δημοσιονομικές διατάξεις και την εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική του υπουργείου Οικονομικών. Συναφώς, το θέμα της χορήγησης των ΚΕ στα στελέχη των ΕΔ θα εξεταστεί αρμοδίως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, ενόψει του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027».

«Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ζητήματα που αφορούν στη μέριμνα για το προσωπικό των ΕΔ εξετάζονται διεξοδικά, ενώ τα Γενικά Επιτελεία, στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για τη διευκόλυνση του προσωπικού που μετακινείται, είτε για υπηρεσιακούς είτε για προσωπικούς λόγους», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις αποζημιώσεις του στρατιωτικού προσωπικού

Στο προσωπικό που μετακινείται προκειμένου να ενισχύσει τις εμπλεκόμενες στη φύλαξη των συνόρων μονάδες καταβάλλεται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ.200/1993 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι για μετακινήσεις άνω των 60 χλμ. Εντούτοις, το πλείστον των στελεχών δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση, για το προσωπικό το οποίο δικαιούται αποζημίωσης, αυτή πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του ΓΕΣ.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η καταβολή της αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ κάθε Κλάδου και, συναφώς, από τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος προσαρμογής. Τα παραπάνω διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Μετά τη νυχτερινή αποζημίωση, καθυστέρηση και στις αποζημιώσεις υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατός Ξηρός (ΣΞ) συνδράμει την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές, συμμετέχοντας σε μικτές δράσεις αποτροπής-αντιμετώπισης προσπαθειών παράνομης εισόδου μεταναστών, σε όλο το μήκος της ελληνικής μεθορίου. Ειδικότερα, ο ΣΞ λαμβάνει αυξημένα μέτρα επίγειας και εναέριας επιτήρησης των συνόρων με τμήματα των ενεργών μονάδων του, διεξάγει μικτές περιπολίες με την ΕΛΑΣ και τηρεί ετοιμότητα ενίσχυσης περιπολιών δρομολογίων και επαύξησης των ελέγχων επί αυτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος