“Μάχιμοι” και με τη βούλα οι εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής

Διαπιστευτήρια έχουν δώσει εδώ και καιρό και το έργο τους μιλάει από μόνο του. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και η “Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 για τον ΕΔΑΣΑ”, από ανεξάρτητο φορέα.

Όπως αναφέρει ο ΕΔΑΣΑ: “Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει ο Ε.ΔΑΣ.Α, εστιάζει στη βέλτιστη λειτουργία των Ομάδων Πυροφύλαξης και Δασοπυρόσβεσης και στη σωστή διαχείριση του προσωπικού και των υλικών. Κύριοι στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης είναι:

– η τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε ότι αφορά το προσωπικό. – η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της δράσης του Ε.ΔΑΣ.Α. – η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού. – η ασφάλεια και επάρκεια των υλικών πόρων. – η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διάκριση αυτή αποτυπώνει τη προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια σε ότι αφορά στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Ε.ΔΑΣ.Α. Ταυτόχρονα όμως, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Συλλόγου μας στη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση, τόσο του επιπέδου των διαδικασιών όσο και του τελικού αποτελέσματος”.

Ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με κυριότερο σκοπό του την κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής στην εθελοντική δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των βουνών της Αττικής, καθώς και την παροχή βοήθειας – στο μέτρο του δυνατού- προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών. Συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά τόπους Δασαρχεία της Αττικής.

Στα 30 χρόνια του ιστορικού του Ε.ΔΑΣ.Α. καταμετρώνται:

Πάνω από 2300 Πυροφυλάξεις Πάνω από 4000 Εθελοντές Ειδοποίηση για πάνω από 2000 Πυρκαγιές Συμμετοχή σε 49 Κατασβέσεις Εκατοντάδες Περιπολίες (από το 2008, με ειδικά εξοπλισμένο όχημα).

Σχετική είδηση: Oι Eθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής στο ert.gr – 28 χρόνια προσφοράς και δράσης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ