Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Array

Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουμε για τους ερυθρόλευκους της Αχαΐας, αλλά η μεγάλη τους ιστορία μας τροφοδοτεί συνεχώς με ύλη. Ναι είναι η ομάδα που έφτιαξαν Μικρασιάτες πρόσφυγες και το σύλλογο και το γήπεδο. Ναι είναι η ομάδα που πήγε περιοδεία στην Τουρκία τη δεκαετία του 1930. Ναι είναι η ομάδα του επιθετικού και μεγάλου μπαλαδόρου Νίκου Πολυκράτη του μετέπειτα αντάρτη Καπετάν Νικήτα. Ναι είναι η ομάδα που οργάνωσε συσσίτια στα χρόνια των μνημονίων, αλλά είναι και παραμένει και στις μέρες μας ζωντανό κύτταρο αθλητισμού στην αχαΐκή πρωτεύουσα.

Αλιεύσαμε από το μακρινό 1926 και 1927 δημοσιεύματα από το περιοδικό «Αθλητικός Κόσμος» για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ομάδας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1925 και το καταστατικό της εγκρίθηκε στις 14-12-1925. Δηλαδή ο «παππούς» μόλις 97άρισε.

Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων
21-11-1926 Αθλητικός Κόσμος

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΑΛΑΜΩΝ
Ολυμπιακός Πατρών 5 – Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως Καλαμών 2

ΚΑΛΑΜΑΙ. 3 Δεκεμβρίου
(του παρακολουθήσαντος τον αγώνα τακτικού ανταποκριτού μας Πατρών)
Όπως σας έγραψα και εις προηγούμενην μου ανταπόκρισιν η συνάντησις Ολυμπιακού Πατρών μετά της Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως Καλαμών, θα επραγματοποιείτο την 28ην Νοεμβρίου. Το Σάββατον 27ην ιδίου ο Ολυμπιακός αποτελούμενος από τους εξής παίκτας: Τερματοφύλαξ Πούλος Α., οπισθοφύλακος Μαρντικιάν Α., και Έρτσον Π., μέσοι, Έρτσον Δ., Αδραμιτίδης Ε., Πασματζής Π., κυνηγοί Γρηγορόπουλος Ι., Βαλσαμάκης ΙΙ., Οχανιάν Θ. (αρχηγός), Μπεκατώρος Ε. και Γρηγορόπουλος Ν., διαιτητήν Πιπέραν Κ. και τους συμβούλους του Κόγκον Δ. και Βαλλέρην Μ., ανεχώρησε δια Καλάμας. Εις το ταξείδι του Ολυμπιακού συννετέσχον και εγώ, ίνα γνωρίσω τον αθλητισμόν των Καλαμών και κρατήσω ενήμερον του αγώνος τον Αθλητικόν Κόσμον. Εις τον σταθμόν των Καλαμών μας υπεδέχθησαν οι συμπαθείς αθληταί μετά πολλών φιλάθλων.Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Μετά μικράν ανάπαυσιν εν τω ξενοδοχείω διηυθύνθημεν εις την Δημαρχίαν όπου ο ακάματος υποστηρικτής του αθλητισμού κ. Δήμαρχος μας υπεδέχθη φιλοφρονέστατα μετά πολλών συμβούλων του καθώς και του προέδρου της Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως κ. Σταυρίδη. Κατόπιν της δεξιώσεώς μας εν τη Δημαρχία, ηυχήθημεν εις τους Καλαμίους συναδέλφους μας όπως ταχέως τους ανταποδώσωμεν την υποδοχήν εις την πόλιν μας συσφίγγοντες τας αθλητικάς σχέσεις των δύο πόλεων.Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Ο Αγών
Την επομένην εις τας 3μμ πρώτος εισέρχεται εις το γήπεδον ο Ολυμπιακός Πατρών με την νέαν του στολήν, φανέλλαν ερυθρόλευκον καρρέ, περισκελίδαν λευκήν και κάλτσαις ερυθράς. Αμέσως μετ’ αυτόν η ομάς της «Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως» με φανέλλας κιτρινομέλανας και περισκελίδα λευκήν. Αμφότεραι αι ομάδες καταχειροκροτούνται υπό του αγωνιούντος πλήθους. Ο καιρός ηυνόησε εξαιρετικώς σήμερον τον αγώνα και οι πρόσκοποι μετά δυσκολίας συγκρατούν το πλήθος. Εις την εκλογήν των τερμάτων ευνοείται η ομάς των Καλαμών και την επίθεσιν αναλαμβάνει ο Ολυμπιακός.

Εις τας 3.30μμ ακριβώς, παρισταμένου και του κ. Δημάρχου, άρχεται ο αγών υπό την διαιτησίαν του εκ Πατρών κ. Πιπέρα εις την Πλατείαν των Ασκήσεων. Εις την αρχήν του αγώνος παρατηρείται νευρικότης εις την ομάδα της Ενώσεως και η σφαίρα δεν απομακρύνεται της εστίας της. Τέσσαρα λεπτά έχουν παρέλθει και ο Ολυμπιακός μέσω των χειροκροτημάτων του πλήθους επιτυγχάνει το πρώτον του τέρμα δι’ ενός ωραίου σούτ και Ι. Γρηγορόπουλου. Οι της Ενώσεως συνέρχονται και επιχειρούν να κατέλθουν προς το αντίπαλον τέρμα αλλά συγκρατούνται από την άμυναν του Ολυμπιακού. Η σφαίρα φέρεται αλληλοδιαδόχως από τέρμα εις τέρμα και το παιχνίδι γενικεύεται. Ένα σεντράρισμα του έξω αριστερά Ν. Γρηγορόπουλου μετατρέπεται εις τέρμα με ένα καλό σούτ βολέ του Βαλσαμάκη και ούτω ο Ολυμπιακός επιτυγχάνει το β’ υπέρ αυτού τέρμα. Πέναλτυ εις βάρος της Ενώσεως κτυπάται ανεπιτυχώς υπό του Ολυμπιακού. Στα 25′ λεπτά σποτ του έξω αριστερά Ν. Γρηγορόπουλου προσθέτει εις το ενεργητικόν του Ολυμπιακού και τρίτον τέρμα. Πέναλτυ εις βάρος του Ολυμπιακού κτυπάται επιτυχώς υπό της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών και το α’ ημίχρονον ευρίσκει τας ομάδας: Ολυμπιακός 3, Ένωσις 1.Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Μετά παρέλευσιν 10 διαλείμματος άρχεται το β’ ημίχρονον κατά το οποίον ο Ολυμπιακός δια των παικτών του Μπεκατώρου, Βαλσαμάκη και Οχανιάν επιτυγχάνει και άλλα δύο τέρματα εξ ων το εν από πέναλτυ. Οι της Ενώσεως επιτυγχάνουν επίσης εν τέρμα και ούτω λήγει ο ωραίος αυτός αγών με νικητήν τον Ολυμπιακόν Πατρών δια τερμάτων 5 έναντι 2 της Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως.Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Μετά τον αγώνα ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη τους παίκτας και το συμβούλιον του Ολυμπιακού ζητωκραυγάσας υπέρ της πόλεως των Πατρών, ο δε Ολυμπιακόςέλτιστα εις τους αθλητάς και τον Δήμον των Καλαμών. Την Δευτέραν και περί ώραν 9πμ ανεχωρήσαμεν δια Πάτρας μετά πολλών φιλάθλων, συνοδευσάντων μας εις τον σταθμόν υπό τας καλλιτέρας των εντυπώσεων».
υπογραφή: ΕΘΑΣΟ «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Aκολούθησε στις 2-1-1927 στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ο πρόεδρος της ομάδας Μ. Κουρμουλής που γράφει ενημερωτικό σημείωμα και σημειώνουμε ότι σε σχέση με την ανταπόκριση από τον αγώνα στην Καλαμάτα, υπάρχει διαφορά στο σκορ κατά ένα γκολ, αλλά ο δαίμων του τυπογραφείου εκείνα τα χρόνια ήταν στις δόξες του, αφού τα στοιχεία έμπαιναν ένα-ένα με το χέρι.

Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων
«Ψυχή» του Ολυμπιακού Πατρών ο Κώστας Καλπουζάνης – αριστερά στη φωτο -γήπεδο Προσφυγικών 17/12/2022

Aξιότιμε Κύριε Διευθυντά
Δραττόμενος της ευκαιρίας, ην παρέχει ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ αυξάνων τας στήλας του δια το πανηγυρικόν αυτού τεύχος προς εξιστόρησιν της δράσεως διαφόρων ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, θα προσπαθήσω φειδόμενος του χώρου να εξιστορήσω την ίδρυσιν και την δράσιν του Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών, του οποίου έχω την τιμήν να τυγχάνω Πρόεδρος.Ο Σύλλογός μας κατώρθωσε δια των αόκνων προσπαθειών του τε Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών αυτού εντός ολίγου χρονικού διαστήματος να επιβληθή ουχί μόνον των εδώ Ποδοσφαιρικών Σωματείων, αλλά και ξένων τοιούτων, οργανώσας αρτίας α’ και β’ ομάδας.
Ιδρυθείς περί τα μέσα του 1925 ως καθαρώς ποδοσφαιρικός συνήντησεν κατά την εξέλιξήν του πλείστα όσα εμπόδια. Το ζήτημα του γηπέδου, ζήτημα υπάρξεως ενός τοιούτου σωματείου, ήτο προβληματικόν. Η υποστήριξηις του κοινού ανεπαρκής και η αναγνώρισης δύσκολος.Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Υπερπηδήσαντες πάντα ταύτα τα εμπόδια, κατωρθώσαμεν όπως η ποδοσφαιρική ημών ομάς κατέλθη αρτίως διοργανωμένη εις το πρωτάθλημα 1925-1926 το προκηρυχθέν υπό της Π.Γ.Ε. και να υπερισχύση ευκόλως των 2 ενταύθα συλλόγων. Διό και δικαίως δύναται να θεωρηθή ως πρωταθλήτρια της άνω περιόδου ασχέτως αν ο προκηρύξας το πρωτάθλημα σύλλογος Π.Γ.Ε. ηρνήθη ν’ απονείμη το έπαθλον δια λόγους τους οποίους δεν θέλομεν ν’ ανασκοπήσωμεν. Εξακολουθών το προοδευτικόν αυτού πρόγραμμα ο ημέτερος σύλλογος έκλεισε την παρελθούσαν περίοδον τη συνεργασία του Λευκού Αστέρος, τον Ποδοσφαιρικόν Σύλλογον Αθηνών «Γουδί», εις ποδοσφαιρικόν αγώνα, νικήσας ο τελευταίος δια τερμάτων 3 έναντι ενός.

Τα προκύψαντα καλά εκ της συναντήσεως αυτής, ουδείς δύναται ν’ αμφισβητήση, διότι αύτη συνετέλεσε τα μέγιστα εις την τελειοτέραν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του ποδοσφαιρισμού. Ο σύλλογός μας έχων υπ’ όψιν τον πραγματικόν προορισμόν του, προσέφερε πάντοτε αφειδώς και προθύμως τας υπηρεσίας του προς τελειοτέραν εξυπηρέτησιν των ποδοσφαιρικών συμφερόντων της πόλεώς μας, δεχθείς ασμένως την αίτησιν της Π.Γ.Ε. προς σύμπτυξιν μικτής ομάδος συναντηθείσης με τον Π.Σ. «Αθηναϊκόν» Αθηνών την 9η Μαΐου.Ο «ποδοσφαιρικός παππούς» της Αχαΐας – Ολυμπιακός Πατρών η ψυχή των Μικρασιατών προσφύγων

Την 30ην Μαΐου η ποδοσφαιρική μας ομάς μετέβη ιδίοις εξόδοις εις Κόρινθον, όπως συναντηθή μετά των εκεί ομάδων. Αγωνισθείσα μετά της ομάδος ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Κορίνθου ενίκησεν ταύτην δια τερμάτων 8 έναντι 0. Επίσης δε και την Μικτήν Κορίνθου δια τερμάτων 4 έναντι 1. Επί τη ενάρξει της ποδοσφαιρικής περιόδου 1926-1927 η ποδοσφαιρικηή μας α’ ομάς, κατόπιν προσκλήσεως, μετέβη εις Καλάμας και συναντηθείσα με την εκεί ομάδα ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ενίκησε ταύτην δια τερμάτων 6 έναντι 2.
Έχοντες υπ’ όψει ότι και οι εφετεινοί αγώνες πρωταθλήματος δεν θα διεξηγάγοντο κανονικώς, κατά το περισυνόν σύστημα, επετύχαμεν τη συνεργασία της Π.Γ.Ε. και του ΛΕΥΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ την σύμπτυξιν ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΤΕΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Ήδη προσπαθούμεν όπως περιφράξωμεν το γήπεδόν μας και θέλει είμεθα ευτυχείς, διότι κατορθώσαμεν ν’αυξήσωμεν επαισθητώς τον αθλητισμόν της πόλεώς μας εις το ποδόσφαιρον και να δημιουργήσωμεν μίαν ευγενή άμιλλαν μεταξύ των ποδοσφαιριστών αυτής. Αυτή είναι εν ολίγαις γραμμαίς η έκθεσις των μέχρι τούδε πεπραγμένων μας, ευχόμενοι και ελπίζοντες, ότι το μέλλον θα τιμήση δια περισσοτέρων νικών το σωματείον μας.

Μετά τιμής

Μ. Κουρμουλής

To Σάββατο 17 Δεκεμβρίου «ο παππούς της Αχαΐας», Ολυμπιακός Πατρών υποδέχεται στο γήπεδο των Προσφυγικών στις 3μμ την Προοδευτική Πατρών.

Σχετικά θέματα

Αθλητική κυψέλη από το 1925: Το ertnews.gr στα γραφεία του Ολυμπιακού Πατρών

Η “Οδύσσεια” του Ολυμπιακού Πατρών στην Τουρκία το 1933

Το γήπεδο «Προσφυγικών» στην Πάτρα – Το έφτιαξαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος