Ετικέτα: «1917- Τέχνη και επανάσταση» (1917 – The real October. Artists in times of revolution)