Ο μαζικός τουρισμός επιστρέφει στην Ευρώπη

Μετά από δυο χρόνια περιορισμών οι τουρίστες κατακλύζουν και πάλι την Ευρώπη. Αυτή τη φορά, όμως, με σοβαρή ταλαιπωρία στα αεροδρόμια λόγω έλλειψης προσωπικού εδάφους, και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στις ξενοδοχειακές υποδομές λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού των πρώην εργαζόμενων στον χώρο. Η εποχικότητα δεν ευνοεί την επαγγελματική σταθερότητα. Μια άλλη ευρωπαϊκή παράμετρος είναι κατά πόσο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο μαζικός τουρισμός επιστρέφει στην Ευρώπη.